Obchodné podmienky - ELLMEDI

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
Objednávať si môžete na našej stránke na e-mail editat@stonline.sk, kde uvediete presný názov tovaru, poradové číslo v katalógu, veľkosť (ktorú si prispôsobte podľa tabuľky mier) počet objednaných kusov, vašu presnú adresu, fakturačné údaje a telefónne číslo. Ak Vám viac vyhovuje telefonické objednávanie, môžete zavolať na kontaktné čísla, ktoré sú uvedené na našej webovej stránke.
Keď ste si nie istí vo veľkostiach oblečenia, radi vám pomôžeme!
Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

Predávajúci
Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
3. Spôsob dodania
Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, prípadne kuriérom Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia Vám vopred zašleme faktúru na úhradu a po pripísaní fakturovanej čiastky na náš účet Vám zásielku pošleme doporučene.
4. Poštovné a balné
Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku je stanovené podľa váhy balíka.Pri objednávkach nad 200 EUR sa poštovné neplatí! Uvedené ceny poštovného platia pre Slovenskú republiku.
Kuriérska služba - podľa cenníka prepravnej spoločnosti.
5. Podmienky zrušenia objednávky
Po odoslaní objednávky, do 24 hodín, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na e-mailovú adresu: editat@stonline.sk
Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky.
6. Vrátenie alebo výmena tovaru
V prípade, že objednaný tovar dostanete a zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, mate v súlade so zákonom č.102/2014 z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, možnosť objednávku vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru.

Tovar nesmie byť poškodený a nesmie byť zjavné, že sa už používal, nosil! Následne bude s vami dohodnuté náhradné plnenie v rovnakej kvalite a cene. Ak by nebolo možné dohodnúť náhradné plnenie, bude vám zaplatená suma vrátená najneskôr do 15 dní.
Pre odsupenie od kúpnej zmluvy vyplnte formulár a zašlite na editat@stonline.sk


Vrátené zásielky
Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

Ako sa správne odmerať pred objednávkou?

Upozorňujeme našich ctených zákazníkov, že k číslam XXL a XXXL pripočítavame 10 % z ceny v cenníku. Za úpravu odevu ( t.j úprava na mieru, úprava vrecka, zmena designu ... ) účtujeme 10 % z ceny v cenníku .